Skip to content

Program

Sosial bærekraft

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. For å få til dette må vi nettopp skape et samfunns- og ikke minst arbeidsliv med rom for alle, en mangfoldig yrkesarena.
Årets program gir perspektiver på dette fra en god line-up av dyktige foredragsholdere.

Hadelandskonferansen fredag 17. november 2023

08.00

Registrering, kaffe og frukt

08.30

Musikalsk innslag ved Hadeland videregående skole

08.40

Velkommen ved Jevnaker kommunes ordfører Morten Lafton

08.45

Konferansier Sigmund Hagen

08.50

09.15

09.35

09.50

Paneldebatt

10.25

Pause med forfriskninger

10.45

10.50

11.20

11.35

11.45

«Næringsmot 2023» – utdeling av årets pris

12.05

Lunsj

13.00

13.05

13.30

14.00

14.35

Pause med forfriskninger

14.55

Musikalsk innslag ved Eli Kristin Hanssveen

15.00

16.00

Konferansen avsluttes

Back To Top