Skip to content

Hadelandskonferansen 2020

Når verden brått forandres

– muligheter og strategier i krisetider

Konferansen for 2020 var den første digitale konferansen vi har arrangert. Her fikk vi blant annet møte Harald Eia, Marit Elisabeth Jensen, Jan Grønbech, Silvija Seres, Thomas Hylland Eriksen og flere lokale aktører.

Foto: BT Stokke

Hadelandshagen

Storgata 15, 2750 Gran
90 88 97 67

Følg Hadelandskonferansen

Følg Hadelandshagen

Back To Top