skip to Main Content

Hadelandskonferansen 2019

Sammen er vi sterke

– om samarbeid og samspill

Her fikk vi møte Gro Hammerseng-Edin, Steinar Haugli, Lygnalia Grunneierlag, Anne Berit Rørlien, Oscar Engeli og Halvor Haukerud.

Foto: BT Stokke
Back To Top